Commissioning
In onder meer de BRC (versie 9) en IFS (versie 8) de verplichting tot (vooraf) valideren, wijziging- en projectbeheer en het in bedrijfstellen (commissioning) van de (nieuwe) apparatuur, machine, installatie en het gebouw geplaatst. 
Een gedocumenteerde procedure is onderdeel van de commissioning, gebaseerd op onder meer (proces en product-) risico analyses, om ervoor te zorgen dat de voedselveiligheid geborgd wordt en blijft. Na installatie dient er een onderbouwde en gedocumenteerde hygiëne verklaring (‘schoon opgeleverd’) te worden afgegeven. Voor het nieuwe onderdeel zullen van toepassing zijnde procedures worden gereviewed en waar nodig aangepast. Denk hierbij aan training, instructies, schoonmaak procedures, omgevingsonderzoek, onderhoud en interne audits. 
Een gedocumenteerde procedure is onderdeel van de commissioning, gebaseerd op onder meer (proces en product-) risico analyses, om ervoor te zorgen dat de voedselveiligheid geborgd wordt en blijft.

‌Het Arsenaal 40N
1781XR Den Helder
‌‌
‌0223 - 69 33 91
‌info@ubikk.nl ‌