Quality Assurance
Quality Assurance, het verzekeren van de (voedselveilige) kwaliteit van het product door de risico’s in te schatten, inzicht te krijgen in de processen, producten, het machine park en de systemen, binnen, en waar nodig buiten, de kaders van het project.
Onderzoek te doen naar verbetermogelijkheden en hierbij de praktijk te toetsen aan de normen en eisen. Kwaliteit dient te worden vastgelegd, gecontroleerd en gemonitord. Op basis van de risico analyse, historische gegevens en het soort risico worden onder meer de monstername punten bepaald, de reikwijdte van testen en de frequentie van onderzoek, (interne) audits en interactie met relevante disciplines binnen de organisatie. UBIKK. begeleid organisaties bij de invoering van nieuwe en aanvullende kwaliteitseisen. Het opnieuw inrichten of integreren in een bestaand proces kan complex zijn en dient te worden onderbouwd door documentatie, toetsing en vastlegging van resultaten, training en medewerkers informatie sessies, mede ten behoeve van de traceerbaarheid en validiteit
UBIKK. begeleid organisaties bij de invoering van nieuwe en aanvullende kwaliteitseisen.
Proces analyse
Op verschillende momenten in de processen kunnen we de organisaties van dienst zijn met het onderzoeken en beoordelen van de processen. We helpen bij het opzetten of aanpassen van de methoden, machines, materialen, metingen, ondersteund door huidige of aangepaste documentatie en het verwerken in de systemen.

Tijdens het uitwerken van een pakket van eisen voor een leverancier, het uitwerken van een kwalificatie, validatie en/of (de-) commissioning programma, de risico analyse van een nieuw of herzien proces, en het uitvoeren en documenteren van een validatie of commissioning traject. Ook bij het goed voorbereid laten zijn op een audit, het aanpakken van de actiepunten uit een (interne) audit; op elk moment kan UBIKK. je verder helpen.

Waar nodig bieden we operationele hulp of ondersteunen de medewerkers door trainingen bij UBIKK. ACADEMY
‌Het Arsenaal 40N
1781XR Den Helder
‌‌
‌0223 - 69 33 91
‌info@ubikk.nl ‌