Kwalificatie
Kwalificatie; de technische inspectie van individuele machines, apparatuur, processen en systemen.
Bij het kwalificatie proces voert UBIKK. gebruikerstesten uit om te toetsen of deze voldoet aan de technische specificaties. Er wordt onder meer getest of de aansluiting en eventuele integratie in de bestaande systemen en netwerken zonder problemen verloopt en of onderliggende documentatie aanwezig is en klopt, en er aan de (wettelijke) eisen is voldaan.
Vervolgens wordt getest en beoordeeld of de productkwaliteit niet negatief wordt beïnvloed en de machine, de productielijn en/of de apparatuur de gespecificeerde taken als zodanig uitvoert, inclusief gebruikers beheer tijdens de operationele kwalificatie.
Bij het kwalificatie proces voert UBIKK. gebruikerstesten uit om te toetsen of deze voldoet aan de technische specificaties.
Bij een performance kwalificatie test UBIKK. samen met de medewerkers hoe de daadwerkelijke performance van het systeem, productielijn of machine binnen de organisatie is. Hierbij wordt onder meer gekeken naar het voldoend aan de gespecificeerde eisen tijdens reguliere operatie, zoals bijvoorbeeld de te behalen output, temperatuur bereik, draai-, omstel snelheid en gebruikers afspraken voor onderhoud en schoonmaak.  
‌Het Arsenaal 40N
1781XR Den Helder
‌‌
‌0223 - 69 33 91
‌info@ubikk.nl ‌