Validatie
Validatie: het geldig verklaren van; een bevestiging dat iets voldoet aan een overeengekomen specificatie.
Het doel van validatie is om inzicht te krijgen in de kwaliteit, volledigheid en betrouwbaarheid van het proces. Van gegevensverzameling tot het valideren van de eisen op de machine, tot de beheersing van de voedselveiligheidsrisico’s die tijdens een risico analyse zijn geïdentificeerd. Door een goede voorbereiding, waaronder het vergelijken van de huidige en de nieuwe methode en het toetsen aan (wettelijke) eisen, verkrijgen organisaties het bewijs dat er volgens afspraak en op de juiste wijze is geïmplementeerd, de risico’s zijn weggenomen of tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht en getoetst in de praktijk.
Het doel van validatie is om inzicht te krijgen in de kwaliteit, volledigheid en betrouwbaarheid van het proces.
UBIKK. zorgt er samen met jou voor dat de onderzoeken worden opgesteld, uitgewerkt en uitgevoerd, de relevante prestatiekenmerken van de analysemethode inzichtelijk worden gemaakt en dat hiervoor effectiviteitstesten zijn vastgesteld. Of het nu het valideren van de CCP’s zijn, de schoonmaak met CIP, kalibratie van in gebruik zijnde meetmiddelen of gebruik maken van rework in je productie proces.
‌Het Arsenaal 40N
1781XR Den Helder
‌‌
‌0223 - 69 33 91
‌info@ubikk.nl ‌